.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Meelbes; Latin: Sorbus aria; UK: Whitebeam; GE: Mehlbeere--Mehlbirne; Fr: Alouchier--Alisier blanc

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de lijsterbesfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something