.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Vogelkers; Latin: Prunus Padus; UK: European birdcherry; GE: Ahlkirsche; Fr: Cerisier a grappes

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de kersfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something