.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Lijsterbes; Latin: Sorbus aucuparia; UK: European mountainash; GE: Gemeine eberesche--Vogelbeere; Fr: Sorbier commun--Sorbier des oiseleurs

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de lijsterbesfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something