• Veel bomengidsen zijn superingewikkeld!

  Bomengids.nl houdt het zo simpel als het kan.
  Kijk naar foto's en vergelijk.
Volg bomengidsnl blog
 • Bomengids
 • English |Nederlands
 • Met grote dank aan de Faculteit Natuur wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen voor het beschikbaar stellen van webspace.
 • Over bomengids.nl
 • 10-2003 bomengids.nl online: 750 fotos
 • 10-2010 7 milioen hits
 • 10-2011 9000 foto's van bomen online: 174 soorten
 • Contact
 • All photo's copyrighted, use contact for enquieries

USA trees.

Bomengids.nl

Veel bomengidsen zijn superingewikkeld! Bomengids.nl houdt het zo simpel als het kan
Wanneer je wilt weten welke boom je voor je hebt, moet je bij bomengids.nl zijn!

Bladsleutel

De bladsleutel is bedoeld om de hoofdsleutel aan te vullen. Niet als een sleutel op zich, hoewel je kunt proberen of dat toch lukt.
De bladsleutel bestaat uit twee onderdelen:
1. De huidige pagina is een logische sleutel: een sleutel die de bladeren opdeelt in groepen en dan links van soorten weergeeft. Per groep verwijs ik naar een pagina met alle bladeren daarin.
2. De foto-grafische sleutel is het vervolg: de categorieen worden nu met een paar examplaren laten zien. Als aanvulling heb ik nog een pagina met meer soorten bladeren per foto zodat je de onderlinge grootte kunt zien. Dit is een echte breedbandpagina
Mochten deze allebei niet lukken vind je hier links naar andere bladsleutels op andere sites.

Logische Bladsleutel

1. Is het blad enkelvoudig (zoals bij eik of beuk) -> ga naar 5; of samengesteld, zoals bij een varen -> ga naar 2

2. Lijkt het samengestelde blad op dat van een varen: de bladeren staan precies tegenover elkaar -> 3; de bladeren staan niet precies tegenover elkaar ->4

3. De bladeren staan precies tegenover elkaar. Samengestelde bladeren.
Het is waarschijnlijk een van de onderstaande soorten of uit een van de geslachten:
- Lijsterbes of Sorbus aucuparia (Rosaceae of Roosfamilie) | Vlier of Sambucus nigra (Caprifoliaceae of Kamperfoelifamilie) Esgeslacht of Fraxinus (Oleaceae of Olijffamilie) | Vlinderbloemigenfamilie of Leguminosa of Fabaceae Gewone vleugelnoot of Pterocarya fraxinifolia | Okkernoot (walnoot) of Juglans regia
- Sorbus domestica
- Veder esdoorn of Acer negundo
- Johannesbroodboom of Ceratonia siliqua (komt hier nauwelijks voor)
- Doodsbeenderenboom of Gymnocladus dioicus
- Mimosa of Acacia dealbata
- Hemelboom of Ailanthus altissima
- Witte paardenkastanje of Aesculus hippocastanum | Rode paardenkastanje of Aesculus x carnea = A. hippocastanum x pavia

4. De samengestelde bladeren staan niet precies tegenover elkaar. Het is waarschijnlijk een van de onderstaande soorten of uit een van de geslachten:
Witte paardenkastanje of Aesculus hippocastanum | Rode paardenkastanje of Aesculus x carnea = A. hippocastanum x pavia

5. De bladeren zijn niet samengesteld. De bladeren zijn tegenover staand (op elke knoop twee bladeren precies tegenover elkaar)-> 6; de bladeren zijn niet tegenoverstaand (bladeren verspreid over een twijg.) -> 7.

6. De enkelvoudige bladeren zijn tegenoverstaand. Enkelvoudige bladeren precies tegenover elkaar.
Esdoorngeslacht of Acer (Aceraceae of Esdoornfamilie) | Wegedoorn (niet beschreven, heester) | Gele kornoelje (niet beschreven, heester) | Trompetboom of Catalpa bignonioides | Anna Paulownaboom of Paulownia tomentosa

7. De bladeren zijn enkelvoudig en niet tegenoverstaand. Dit is verreweg de grootste groep. Ik ga dit onderverdelen in elkaar niet geheel uitsluitende categorieen.
- Het blad is heel smal (breedte van een vinger) smal en lang -> Wilggeslacht of Salix (Salicaceae of Wilgfamilie)
- Het blad heeft een Ongelijke voet (de kant van de steel) -> Iepgeslacht of Ulmus (Ulmaceae of Iepenfamilie)
- Het blad heeft lobben of "vingers" -> 8;
- Het blad is vrij smal, maar toch twee of meer vingers breed en langwerpig -> 9
- Het blad is anders -> 10

8. Het blad heeft lobben of vingers: Bladeren met lobben
Eikgeslacht of Quercus (Fagaceae of Beukenfamilie)
Elsgeslacht of Alnus (Betulaceae of Berkenfamilie)
Plataangeslacht of Platanus (Platanaceae of Plataanfamilie)
Grauwe abeel of Populus canascens | Witte abeel of Populus alba | Ratel populier of Populus tremula
Hazelaar of Corylus avellana (Corylaceae of Hazelaarfamilie)
Boomhazelaar of Corylus colurna. | Meelbes | Zweedse meelbes
Amberboom of Liquidambar styraciflua (sweetgum)
Wintereik of Quercus patrea
Scharlaken eik Quercus cocceinea
Moeraseik Quercus palusrtis
Moseik Quercus cerris
Tweestijlige meidoorn of Crataegus laevigata
Witte moerbezie of Morus alba
Zwarte moerbezie of Morus nigra
Japanse noteboom of Ginko biloba
Sorbus tominalis
Tulpenboom of Liriodendron tulpifera
Witte moerbezie of Morus alba

9. Het blad is vrij smal, maar toch twee of meer vingers breed en langwerpig.
JapanseXKaukasische els of Alnus speathii (determinatie waarschijnlijk)
Zoete kers of Prunus avium
Tamme kastanje of Castenanea sativa
Witte paardenkastanje of Aesculus hippocastanum | Rode paardenkastanje of Aesculus x carnea = A. hippocastanum x pavia
Okkernoot (walnoot) of Juglans regia
Mispel of Mespilus germanica
Laurierkers of Prunus lauroceratus
Magnolia grandiflora en tripetala en kobus
Laurier of Laurus nobilis

10. Het blad is anders: enkelvoudig, maar niet heel langwerpig, gelobd of met een scheve voet. Er blijven nog enkele onderscheiden over:
Het blad is vrij klein en niet hart-vormig, veel bladeren aan de boom zijn niet veel groter dan 2 2-euro munten samen -> Berkgeslacht of Betula (Betulaceae of Berkenfamilie) of
Het blad is hart-vormig -> 11
Niets van dit alles -> 12

11. Het blad is Hartvormig
: Lindengeslacht of Tilia (Tliaceae of Lindenfamilie)
Canada populier of Populus x canadensis | Amerikaanse populier of Populus deltoides | Italiaanse populier of Populus nigra Italica | Populiergeslacht of Populus (Salicaceae of Wilgenfamilie)
Appel of Malus sylvestris
Boom met hartblad
Peer of Pyrus communis
Hazelaar of Corylus avellana (Corylaceae of Hazelaarfamilie)
Hartbladige els of Alnus cordata

12. Niets van dit alles: het blad is enkelvoudig simpel
, niet extreem langwerpig, niet echt gelobd of met vingers, niet hartvormig, niet heel klein. Elsgeslacht of Alnus (Betulaceae of Berkenfamilie)
Onbekende kers met rode bladeren of Prunus cerasifera 'Nigra'
Hazelaar of Corylus avellana (Corylaceae of Hazelaarfamilie)
Beuk of Fagus sylvatica
Boomhazelaar of Corylus colurna.
Rode Beuk of Fagus Sylvatica Atropuniceae
Oosterse beuk of Fagus Orientalis (als beuk maar vrucht met bredere haren aan de voet van de haar, bladnerven iets behaard)
Hopbeuk of Ostrya carpinifolia
Haagbeuk of Carpinus betulus
Meelbes of Sorbus aria
Kwee of Cydonia oblonga
Amerikaanse_vogelkers of Prunus serotina
Vogelkers of Prunus Padus
magnolia grandiflora en tripetala en kobus
Witte moerbezie of Morus alba
Zwarte moerbezie of Morus nigra
Grauwe els of Alnus incana
Laurier of Laurus nobilis Aardbeiboom of Arbutus unedo

Als de boom er nu nog niet bij zit is het mislukt: wellicht Naalden en dergelijke
? Probeer via de deze foto-grafische pagina met meer soorten per foto te achterhalen wat het is.