• Veel bomengidsen zijn superingewikkeld!

  Bomengids.nl houdt het zo simpel als het kan.
  Kijk naar foto's en vergelijk.
Volg bomengidsnl blog
 • Bomengids
 • English |Nederlands
 • Met grote dank aan de Faculteit Natuur wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen voor het beschikbaar stellen van webspace.
 • Over bomengids.nl
 • 10-2003 bomengids.nl online: 750 fotos
 • 10-2010 7 milioen hits
 • 10-2011 9000 foto's van bomen online: 174 soorten
 • Contact
 • All photo's copyrighted, use contact for enquieries

USA trees.

Bomengids.nl

Veel bomengidsen zijn superingewikkeld! Bomengids.nl houdt het zo simpel als het kan
Wanneer je wilt weten welke boom je voor je hebt, moet je bij bomengids.nl zijn!

Changeblog

Lazy Blog en Geschiedenis van www.bomengids.nl

Changeblog 30 juni 2011

 • Ik heb weer tijd en ga deze site verbeteren! Er is van alles gepland. Je kunt bomengids nu volgen op twitter. Als je dat doet krijg je vanzelf ook een cursus bomenkennis. Via de tweede vernieuwing bomengids via google blog ga ik steeds recente fotos plaatsen van bomendingetjes die je buiten kunt waarnemen. Als je het twitterkanaal volgt krijg je vanzelf nieuws wanneer de blog een nieuw bericht heeft. Probeer het eens en leer wat bij over bomen!
 • Als het een beetje gaat lopen en mensen kijken er ook naar zou het leuk zijn als er meer mensen kunnen gaan posten! Mocht je dat willen hoor ik graag van je!
 • Changeblog 15 december 2010:

 • Omvorming Hatertse vennen: bronnen. zie ook de site van bewoners Weezenhof onder de kop vennen.
 • Changeblog 2 december 2010:

 • 7 milioen hits oktober!Dat is een nieuw record. 51000 verschillende bezoekers.
 • Changeblog 29 november http://www.verspreidingsatlas.nl/soortenlijst.aspx?groep=P Lijst met alle Nederlandse paddestoelen op naam.. Voor als je eens een paddestoel ziet in de herft. En hier paddestoelen met foto's. Wie weet er een goede online paddestoelengids?

  Changeblog 26 november Omvorming Hatertse en overasseltse vennen: een library van de stukken

  http://www.hanscees.com/hatertse-vennen/vennen.html

  Changeblog 25 oktober 2010: NMV waarschuwt tegen het verdwijnen van naaldbos in Nederland, omdat hier veel unieke levensgemeenschappen met paddestoelen in voorkomen. U kunt een brochure erover bestellen.

  Changeblog 20 oktober 2010: 2010 was het jaar van de stormen. Een stuk of 3-4 stormen in Nederland die massaal bomen deed afknappen of omwaaien. Misschien kwam het eerder gewoon niet in het nieuws, maar dit lijkt een trend? Wie kan daar meer over zeggen (graag tips)? Zo woei op 23 augustus de Anne Frank boom om bij een storm. 13-14 juli gingen honderden bomen om in oa Brabant, Gelderland en de Achterhoek.
  Ik heb hier een special gemaakt over stormschade met afgeknapte bomen bij mij in de buurt (Gelderland en Noord-Brabant)

  In de buurt van Nijmegen wordt veel bos gekapt in natuur projecten. Als dat bij jou in de buurt ook gebeurd laat me dat weten!

  Changeblog 18 november 2010: Leuke nieuwe tip: Nederlandse bomen herkennen een eenvoudige handleiding van J Holtman. Kun je uitprinten en meenemen het bos in.

  Changeblog 14 november 2010:

  Deze week op een electrische scooter (e-scooter) gereden en erover geblogd en nog eens geblogd. E-scooters zijn stil snel en schoon en beter voor het milieu dan de auto/brommer/scooter. Fietsen is natuurlijk nog beter?
  Er is een landelijke estafette escooter bezig door de Gelderse Milieu Federatie.

  December nieuws 2009:
  Stichting Wereldboom wil op zoveel mogelijk plaatsen groepen mensen inspireren een wereldboom onder hun hoede te nemen. Voor deze wereldbomen wil de Stichting actief de voorwaarden scheppen voor een duurzame groei. Voor een aantal bijzondere bomen op bijzondere locaties werken we een zogenaamde Boomecotoop uit; We maken een grondige analyse van de boom en de groeiplaats en geven aan hoe deze kan worden verbeterd en/of beschermd. Hierbij anticiperen we op toekomstige ontwikkelingen van de omgeving. We brengen ook de cultuurhistorie en de huidige betekenis van de boom en de plek waar hij staat in kaart, zodat mensen in de omgeving de verhalen rond de boom leren kennen. Onze ambitie is om in elke gemeente in Nederland een wereldboom te realiseren en te beschermen. lees de folder!

  Paul van Otterloo schrijft over zijn werk en passie, Wat doet een boomverzorger - deel 1.

  Moringaboom. Miracle Trees wil de Moringaboom inzetten in de strijd tegen voedseltekorten en milieuproblemen. Deze site schrijft: Strijd mee tegen klimaatverandering, ondervoeding, voedseltekorten en woestijnvorming. Roei dit uit, plant de Magic Tree vanuit je huis! hier de uitleg
  Het idee is dat deze boom in (warmere) gebieden met water en voedsel tekort goed groeit en mensen zo aan eten en andere middelen kan helpen. Oproep is het zaad mee te nemen wanneer je gaat reizen naar warmere ontwikkelingslanden.

  Michel Klemann "schreeuwt' het uit van frustratie over Sloop van natuur op de Wylerberg (Nijmegen), 19 nov 2009. Zie ook de youtube film . Ik maak me al jaren zorgen over het stelselmatig kappen van "exoten" zoals SBB dit lijkt toe te passen. De stuwwal van Nijmegen staat vol met tamme kastanjes en die zijn prachtig. Het is een cultuurgoed. Verhaal gaat dat ze door de romeinen zijn meegenomen (of dat waar is?). Ik heb nooit gesnapt hoe een overheids organisatie eenzijdig kan beslissen, zonder enige discussie met de Mederlandse samenleving, dat je een heel aantal boomsoorten uitroeit. Je merkt wel aan mijn toon dat zoiets me raakt. Het is ook jammer dat er geen motieven bekent zijn en achtergronden van het "beleid" en de reikwijdte daarvan.

  November nieuws 2009:
  changeblog, Fotos van Maretak toegevoegd: van die rare takkenbossen in een boom (vaak populieren in Zuid Limburg). Het spul dat Druiden gebruiken voor toverdranken in kleinne Gallische dorpen:-) Verder een serie over Broceliande forest: het bos waar Merlijn en Viviane uit de legende van de ronde tafel rond hebben gelopen. Nee niet in Groot Britannie, maar in Frankrijk Bretagne!

  Wie helpt me met determineren Laurierkers van de fotos op deze bladzijde?

  Nederlandse Dendrologische Vereniging. 650 boomspecialisten in een vereniging. Verzorgen allerlei bijeenkomsten. 6 november 2009, stilte voor de storm staan we aan de vooravond van belangrijke verschuivingen in het Nederlandse bomensortiment? Porblematiek van klimaatverandering en wat dat kan betekenen voor europese bomen. Ik wou dat ik de sheets had!

  Wat een prachtige herfst 2009 hebben we (gehad). Zo veel kleur: kijk met me mee op de MTB :-)(rond Vaals dus).

  Klimaat bedreiging: Oost Aziatische boktor . Deze boktor heeft veel Europese bomen op zijn menu staan (nou ja zijn larven dan), en is potentieel erg schadelijk. Komt het land binnen via boomtransporten. Er bestaat een risico analyse van onze vrienden op het ministerie.

  Gemeldt werd mij:

  17 juni 2008 Afrikaanse bomen! Keeg een mailtje van een Belgische meneer die in Zimbabwe 1777 soorten heeft gefotografeerd en op zijn site heeft gezet. Niet alleen endemische soorten die daar echt thuis horen maar veel meer. Dus heb je op vakantie een tropische boom gezien, kijk een op deze Afrikaanse tropische bomen site (niet alleen bomen hoor, maar ook bomen).
  Kijk een naar deze prachtige houten vruchten van de jacaradna!

  3 juni 2008, bomenkap Hatertse vennen.
  Hatertse en Overasseltse vennen op de schop met de kap van 70 hectare bos voor 2013.
  Nadat er de afgelopen jaren meerdere keren enkele hectaren bos zijn gekapt in de Hatertse vennen plant een ambtelijke stuurgroep de kap van 70 hectare bos voor 2013. Het doel van deze kap is het tegengaan van verdroging. Hierbij zal ruwweg 40% van alle bomen verdwijnen, vooral bomen in het centrale gebied rond de vennen zelf. In deze pdf staan kaarten die laten zien om hoeveel bos het gaat.
  De ambtelijke stuurgroep met vertegenwoordigers van provincie, waterschap, gemeenten en Staatsbosbeheer heeft in enkele bijeenkomsten haar plannen gepresenteerd. Omdat bomen fungeren als pomp en teveel water verdampen wil men tot kap overgaan. Naar verwachting zal een een meer open landschap met hei, wat grotere vennen en soorten van natte natuur ontstaan. De stuurgroep heeft begin juni 2008 achtergrondinformatie op internet gepubliceerd. Een notitie van de stuurgroep over de achtergronden staat ook hier.
  De bomen die gekapt worden zullen niet gegarandeerd gecompenseerd worden, wat wettelijk overigens ook niet voorgeschreven is. De maatregelen leiden overigens niet tot vernatting in Dukenburgse wijken, omdat de A73 deze twee gebieden waterkundig van elkaar scheidt.

  Na enige tijd veel in het gebied te hebben gefietst wen ik aan het idee van stuifduinen in plaats van bos. Maar ik ben toch niet gerust op een goede afloop.

  Zorgelijk is dat 70 hectare zonder fasering en monitoring lijkt te worden gekapt. Dit kan voor de Dukenburgse wandelaar betekenen dat de vennen de komende jaren een grote woesternij zullen zijn. Bovendien zou in praktijk kunnen blijken dat er bij minder kap ook voldoende resultaten behaald worden, terwijl een te rigoreuze eenmalige maatregel onbeheersbaar kan blijken. Het is mogelijk dat de doorgaande wegen door het gebied vaak onder water komen, dat laanbomen afsterven, dat het gerooide bos geen hei wordt maar een bramenjungle, dat de aanwezige zonnedauw en andere beschermde soorten juist onder druk komen te staan. Echter tot nu toe zijn er geen geluiden dat er in fasen gaat kappen of monitoren.
  Ten tweede lijkt het logisch dat de overheid anno 2008 geen bos kapt zonder de CO2 te compenseren, maar toch wordt er geen enkele garantie gegeven dat de gekapte 70 hectare gecompenseerd zullen worden.
  Ik ben lid geworden van de Werkgroep Groen en Cultuurhistorie van stichting de zevensprong onder andere ook om te proberen de toekomst van de Haterse vennen zo rooskleurig mogelijk te maken. Er zijn veel mensen en organisaties met goed bedoelingen, maar met kritische vingers aan de pols kunnen onbedoelde missers wellicht voorkomen worden. We zullen zien hoe de plannen tot kap zich gaan ontwikkelen.

  14 maart 2008 Na een storm heeft iemand op last van de gemeente Nijmegen een schitterde "romantisch holle" kraakwilg omgezaagd in mijn wijk de Weezenhof. Deze wilg, een van eerste op de bomengids.nl, was een van de eerste bomen die ik probeerde te determineren (wat overigens niet meteen lukte). Je kunt het gerust de kabouterboom van Dukenburg noemen: hij is hol en dus een beetje rot, heel dik en spreekt tot de verbeelding. Te zien aan de ringen 40 a 50 jaar oud, dus hij stond er voor de wijk werd gebouwd (rond 1974 nu 34 jaar geleden).
  Wat me zo kwaad maakt is dat de gemeente hem zonder vergunning heeft gekapt, zonder dat burgers (ikke dus bijvoorbeeld)er dus iets over konden zeggen. Met een regeling waarbij je in het centrum van de stad een lijst moet gaan bekijken, die er overigens pas was toen de kap al een feit was. In die lijst ontbraken gegevens over waarom bepaalde bomen gekapt moeten worden. Milieudefensie nijmegen heeft me geholpen bij het uitzoeken van het wat en waarom en wellicht kan Nijmegen er iets door leren.
  Ik ben helemaal niet tegen kap van gevaarlijke bomen na een storm of van te grote bomen in een tuin. Maar dit was absoluut een beeldbepalende boom en die weg te halen dmv een noodkap, terwijl hij al jaren even rot (een beetje maar niet zodat hij om hoeft) was is stuitend. Ik ga de woorden niet opschrijven die ik erbij denk maar de verantwoordelijken voor het misbruik van de noodkap procedure mogen ze van mij ter verantwoording roepen.
  Fotos van de dode boom zijn er genoeg.

  18 januari 2008 In verband met een druk leven met 2 jonge kinderen en een nieuw huis om aan te klussen heb ik het afgelopen half jaar niet erg veel gedaan aan de inhoud van de bomengids. Wel uw emails met vragen beantwoord en gekeken hoe de hits op de site blijven stijgen.
  Ben op zoek geweest naar leuke planten voor mijn nieuwe tuin, die vlinders en insekten trekken. Ik heb al een aantal grote bomen (esdoorn en krulwilg) dus grote bomen heb ik genoeg. Ik ga in de heg nog wel meidoorn en andere besdragers zetten. Mocht er nog iemand een adres weten om amerikaanse populus_tremuloides te vinden in dit land hoor ik het graag. Die boom wil ik eigenlijk in mijn tuin. Via vreekens zaden kan ik wel zaad krijgen, maar alleen voor "veul geld". En dan heb je alleen nog maar zaad.
  Mijn voornemen voor dit jaar is om veel mooie wandelingen te gaan maken in gebieden die ik nog niet ken, maar niet te ver van huis :-). O ja, nu ik toch aan het schrijven ben, bdu boeken heeft veel natuurboeken met ook wandelingen.
  Veel bomenplezier gewenst dit jaar. Zoals iemand ooit eens schreef "art has to be forgotten, beauty has to be realized".

  8 januari 2008 Nog even over de bosomvorming hieronder. Dit vond plaats bij herperduin (Herpen, Brabant). Ik ben bij de Hatertse vennen bij Nijmegen/Overasselt op een excursie mee geweest van Staatsbosbeheer. Daar wordt 6 hectare gekapt om vennen tegen verdroging te beschermen. Ik moet zeggen dat de toon daar heel anders is en men wel degelijk luistert naar de omwonenden. Ik wil maar zeggen, het is niet altijd kommer en kwel.

  21 juni 2007
  Dit doen ambtenaren met ons bos: kappen van 80 jaar oude bomen omdat het niet in hun bekrompen visie past. Ga naar de site bos en mens en kijk wat je kunt doen hiertegen.

  21 juni 2007 Aangezien het warm is en vochtig wemelt het soms van de teken. Ben met een vriend wezen wandelen in het Reichswald net over de grens van Duitsland. Er wordt gezegd dat teken uit bomen vallen, maar goed onderzoek daarnaar heb ik nog nooit gezien. Best goed te weten want teken kunnen ziekten verspreiden zoals de ziekte van lyme door de borreliose bacterie. Bij onderzoek is gebleken dat een fors percentage besmet is met borreliose. Na en tijdens de wandeling check ik mijn boek altijd en 's avonds dan nog in de knieholten en de liezen. Ik loop altijd met lange broek en zorg ervoor dat deze of goed aansluit bij de schoenen, ofwel dat de broek in de sokken zit. Bij bossen met veel teken heb ik een zelfs een geimpregneerde broek (maar das niet legaal hier te krijgen geloof ik).
  We hebben de hele wandeling honderden teken gezien. 100% daarvan zat op lage vegetatie, ook langs paden. De teken zitten typisch aan het einde van overhangende grashalmen of andere halmen. We hebben geen teken boven de 50 cm gezien, terwijl we er wel intensief naar zochten. Onze conclusie is dat teken toch vooral op het einde van vrij lage grashalmen en planten zitten. Ze kunnen ook in het weiland voorkomen, maar zeker ook in het bos.

  19 april 2007 De lente heeft heel hard doorgezet. Zelfs de acacia ontplooit al zijn bladeren. Dit jaar is het vrij warm en wellicht daardoor gaat het heel hard met het botten van de bladeren.
  Oudste boom recentelijk gevonden is van 380 miljoen jaar geleden meldt men in nature.. Zie ook de link boomevolutie op deze site. Het was een soort grote varen/palm met sporen. In de tijd van de eerste bossen door deze boom, waren er nog helemaal geen dieren op het land. Zie ook een msn vertaling van het artikel naar jip en janneke taal. Hier nog een artikel over de soort die Wattieza is genoemd.

  3 april 2007
  Vandaag zag ik dat de iepen in bloei komen. Sommige hebben al zaadjes en zijn wel heel erg snel. Treurwilg loopt uit met blaadjes evenals sommige populieren. Ook de noorse esdoorn begint zijn geel/rode bloemen uit te vouwen.

  30 maart 2007
  De magnolias bloeien! Mooie stermagnolias in bloei gezien. De prunussen (kersachtigen) bloeien al een tijdje. De haagbeuk is bijna aan het bloeien. Meidoorn heeft hier en daar al bijna zijn blaadjes uitgevouwen.
  Het project ketelwald streeft ernaar bos/natuur tussen Nijmegen en kleef weer uit te breiden. De site geeft erg veel goede informatie over dit gebied.

  19 maart 2007
  Wageningen Tree Database. Feiten over 70 soorten bomen, door Forest Ecology and Forest Management Group, Wageningen University. Onder aan de feiten-opsomming per soort ook goede detail fotos per soort.
  Buiten bloeien de eerste katjes van wilgen. Al een tijdje wat kersenbomen te zien die bloeien. Verder lopen wat kleine stuiken voorzichtig uit. Bomen zijn in rust nog.

  zoek monumentale bomen in de buurt!

  17 januari 2007
  Mooie bomen site gevonden (via Brabants dagblad die ik bij mijn ouders zag liggen) prachtige verzameling brabantse monumentale bomen . Uren kijkplezier! Ik ga een paar van die bomen bezoeken!

  Het rommelt Wijchen, want de politiek en Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV) wil een stuk recreatie/natuurgebied omploegen tot golfbaan. Men wil de Berendonck dus gedeeltelijk tot golfbaan maken: beetje raar want er ligt al een groot stuk golfbaan. Zie ook Publiekswandeling in bedreigde Berendonck en bericht in Gelderlander. Ik ben geen persoon die bij elke gekapte boom in de pen klimt, maar het vernielen van bos en recreatiegebied voor golf vind ik niet van deze tijd en echt te ver gaan. Zeker bij een uitgestrekt gebied: de Berendonck grenst aan de Hatertse vennen en vormt zo een gebied. Je kunt bij milieudefensie Nijmegen een petitie ondertekenen (mail me voor details).

  17 januari 2007 6750 foto's van bomen online: 174 soorten 8 soorten toegevoegd: Hemelboom, Gele pavia, Winterlinde, Duindoorn (struik), Persische en Hongaarde eik, Chinese toona, Bastaard hanendoorn. Ook nog uitbreidingen met fotos bij soorten, zoals bij de Sitkaspar en Atlas ceder.
  Aantal soorten uit het bomenpark meijhorst te Nijmegen. Echt leuk initiatief om de soorten in ewen wijk goed in kaart te brengen, met een aantal bijzonder soorten.

  12 december 2006: Hongaarse bomen toegevoegd.
  Ook graag uw mening over een aantal onbekende soorten.

  12 december 2006

 • De bladeren zijn van de bomen. Het heeft vrij lang geduurd dit jaar zo leek het in ieder geval. Het was de warmste november van een aantal eeuwen. Zoals in dit jaar meer records gebroken zijn met het weer. Hele natte maanden, en veel hele warme. Het voorjaar bleef heel lang koud.
  Nu de bladeren van de bomen zijn is het makkelijk te zoeken naar dennen en sparren. In het bos zie je die nu veel beter. Echte uitdagingen zitten daar genoeg tussen. Na jaren kijken weet ik nog steeds niet altijd wat er nu staat (maar meestal wel:-))
 • Help me met het vinden van onbekende soorten hier!
 • 2 oktober 2006
 • Oktober 2006 was weer een record met hits: 8 milioen, dat zijn 50.000 bezoekers.
  Gps unit review: Magellan explorist 210 (engels). Een handheld gps unit. Ik hoop hiermee in de toekomst wat routes / wandelingen met bomen te kunnen publiceren.
  Ben trouwens bezig met wat nieuwe soorten (hemelboom, eindelijk de zomerlinde). Maar omdat ik net weer vader ben geworden zal dat wel even duren.
 • 12 september 2006
  Aantal error correcties uitgevoerd. "Scotch" in engelse namen vervangen door "Scots" "Scotch" is blijkbaar beledigend voor Schotten en wordt alleen in USA sites gebruikt.
  De latijnse namen van tamme kastanje en wintereik aangepast, want daar zat een typo in. Laat mij svp horen als je fouten vindt in namen!
  Mei 2006 was een topmaand met hits: meer dan 4.1 miljoen (34000 bezoekers). Augustus gemiddeld met 2.7 miljoen (22.000 bezoekers).

  29 augustus 2006
  Atlas ceder begint bloemen te maken

  1 augustus 2006
  Pagodeboom of honingboom staat in bloei. Het is nu goed te zien welke bomen tot deze soort behoren. Ze staan hier en daar en lijken erg op essen of (valse of witte) acacia (Robinia)

  10 juli 2006
  Weekendje weg naar Belgie. Mammoetboom (sequoiadendron) van bijna 9 meter omvang gezien in Esneux.

  21 juni 2006
  Vlieren staan vol in bloei. Linden beginnen te bloeien. Tamme kastanje begint bijna te bloeien.
  Ik kreeg een emailtje van iemand van het Eden project over deteminatie van een rare boom uit de USA. Iemand had me fotos gestuurd met een vraag wat voor een soort dat was. Leek een Aralia
  Het boek, Bomen encyclopedie wat zij mede schreef kan ik een bomengek wel aanraden. Niet ter determinatie ofzo, maar meer als leuk om te lezen. Het staat vol met bomen uit de hele wereld en je leest de leukste dingen over vaak tropische bomen: kruidnagelboom, hennaplant, zeepboom, ramboetan, cashewboom, kalebasboom, een hoop palmen, papayaboom, doerian, colanoot, nootmuskaatboom, kaneelboom enzovoorts. Staan ook europese bomen in trouwens, dus das ook leuk.

  14 juni 2006
  Limits too hight trees
  Vlieren staan vol in bloei. Linden nog steeds niet.

  5 juni 2006
  Welke bomen zijn allemaal "pre-historische overblijfselen"?
  Wollemi pine.
  metasequoia, of watercypres
  Ginko of Japanse noteboom
  Alledrie een overblijfsel van lang vervlogen tijden. Kijk eens verder via boom evolutie

  5 juni 2006
  Meest bedreigde levensvormen
  Ooit waren er heel veel Amerikaanse tamme kastanjes in de USA. Deze site (American chestnut foundation)legt uit dat ze allemaal weg zijn. Allemaal? nee..... In een klein dorpje..

  17 mei 2006
  De vlier bloeit eindelijk. Nog niet helemaal en overal, maar toch wel duidelijk. De witte acacia bloeit al een tijd, maar nu echt mooi. Het heeft twee weken veel geregend en was koud en dan komen die bloemen toch niet mooi uit. Daarvoor was het een paar weken erg warm. Daarvoor weer was het steeds erg koud. Dit jaar kwamen heel veel bomen tegelijk uit met hun bladeren en bloeide ook meteen. Beetje raar voorjaar wel.
  De esdoons hebben al lang hun vrucht-vleugeltjes. Bij sommige zijn die al weer afgevallen. Esdoorns kunnen erg snel na de bloei al vruchten hebben. Ik zag van de week bij Canada-populieren nog een hoop pluizen vliegen: de zaden.
  De linden bloeien nog steeds niet. De tamma kastanje ook niet. De lijsterbes heeft al bessen, maar heel sommige bloeien ook nog. Ik zag van de week beuken en die waren al uitgebloeid en vormde de omhulsels van beukenootjes. Ook kastanjes zijn de bloemen kwijt en vormen vruchten: nog kleine bolletjes met stekels.
  De iepen hier zijn alle vruchtjes al een week of zo kwijt. De kauwen zitten dan op straat om ze op te eten: die zaden vallen massaal af.

  17 mei 2006
  Eiken hebben bladeren, gouden regen bloeit overal. Acacia's hebben blad en staan op het punt te gaan bloeien. Zilverlinde heeft bloemknoppen klaar. Meidoorn bloeit nog steeds. Vlier is nog niet in bloei.

  10 mei 2006
  Lijsterbes staat massaal in bloei. Meidoorn bloeit nu ook. Vlier nog niet. Eiken zijn uit en sommige daarvan bloeien al.

  Zaterdag 6 mei
  Bijna alle bomen zijn nu blad aan het maken. Het valt op dat er binnen de soort erg veel verschil kan zijn.
  Niet in blad zijn sommige eiken en acacia's vooral. Het is vandaag 25 graden, maar begin van de week was het nog flink koeler.

  Fijnspar bloeit, heeft licht-groene nieuwe naalden net uit de knop.
  Grove den vormt het begin van bloeitoortsen die later bloemen worden.
  Grauwe els is soms een beetje, en soms al helemaal in blad, maar de bladeren zijn nog niet klaar: wat klein.
  Vogelkers staat vol in bloei en in blad.
  Beuken blad is uit maar nog niet klaar.
  Eiken lopen voor het eerst massaal uit, maar sommige nog steeds niet. Hebben kleine bladeren die uit komen, en meteen het begin van bloemen erbij.
  Spaande aak heeft blad en bloemen. Esdoorn ook, maar bloemen zijn nog niet uit.
  Witte acacia begint zijn bladeren uit te rollen, zijn nog zeer klein. Pagodeboom en christusdoorn hetzelfde. Mijn gouden regen heeft zijn bladeren al bijna geheel klaar en het eerste geel van de bloemen is te zien. Zo ook bij de verwante brem.
  Sommige berken zijn vol in blad, andere nog niet.
  Aantal bomen hebben al wel bladeren, maar die zijn nog klein: plataan, essen (bloeien eerder dan ze blad hebben), linden, grote Canada-populieren.
  Een Italiaanse populier lijkt helemaal in blad te zijn.
  Meidoorn heeft bloemknoppen en al lang blad.
  Paardenkastanjes staan nu vol in bloei en stonden al vol in blad. Zo ook Zweedse meelbes. Magnolia heeft hier en daar bloemen. Kurkboom begint met bladeren. Zilverlinde staat vol in blad.
  Lijsterbes staat hier en daar in bloei, maar nog niet overal.
  Metasequoia staat vol in blad (naald).

  2 mei
  Grijze abeel heeft al kleine blaadjes. Esdoorns hebben soms al grote bladeren, zijn wel massaal uit met de bladeren, zowel noorse als gewone.
  Eiken hebben nog niks, zag er een die boven al wat bottende knoppen
  had. Amerikaanse eik heeft al kleine bladeren,  plataan heeft kleine bladeren, linden hebben kleine bladeren.

  Zag een es die vol in bloei stond (pluimen te zien), nog geen bladeren. Beuken hebben soms onderaan al wat kleine bladeren, vaak ook nog niks.

  Vol in bloei zijn veel berken en wilgen. Kersen in bloei. Vogelkers in bloei en blad. Haagbeuk heeft blad en bloeit al een tijd.

  In dierentuin Overloon (Limburg) waren (waarschijnlijk Koreaanse) zilversparren wolken stuifmeel aan het maken en mooie nieuwe paarse en groene toortsen aan de bomen te zien.

  26 april
  bramen hebben blad, treurwilg heeft blad, begin blad Noorse esdoorn, begin blad gewone kastanje en blad lijsterbes en blad tamme kastanje. Berk staat vol in bloei, zo ook wilgen en haagbeuk (hebben allemaal katjes). Vlier heeft blad. Kraak wilg heeft blad. Amerikaanse eik is bottend. Haagbeuk heeft blad.
  Rode kers heeft blad, Metasequoia heeft beginnend blad.

  22 april
  Het is nog steeds erg koud. Bomen zijn dit jaar erg laat met uitlopen. Hier en daar gebeurd nu wel wat, maar het meeste is echt nog kaal.
  Iepen staan in bloei (geen blad), grijze abeel bloeit, vederesdoorn bloeit. Vroegste bloeier is de hazelaar, en die is daar al mee klaar.

  8 april 2006. Twee sites die de moeite waard zijn: www.sciencedaily.com. Verademend om eens nieuws te lezen dat niet door Hilversumse en kranten-redacties is geselecteerd en dat dus niet over politiek gaat. digg.com is technologisch nieuws waar door lezers wordt bepaald wat de koppen haalt.

  Hele mooie site: www.soortenbank.nl. Met soorten planten, bomen, maar ook dieren. Opgenomen is de gehele Heukels flora. Op dit moment bevat SoortenBank.nl gegevens over 4924 soorten en ondersoorten en 1385 hogere taxonomische groepen. In samenwerking met oa Uni van Amsterdan en Naturalis.

  04-2006 3.5 milioen !! hits in maart. (120.000/dag) 33.000 bezoekers. Fijn dat het niet meer bij mij thuis is:-)

  04-2006: 8000 foto's online. Iets meer dan 200 Nederlandse soorten. 100 buitenlandse soorten. Links bijgewerkt. Eindelijk Engelse naaldbomen sectie bijgewerkt.

  9 januari 2006:
  Met grote dank aan de Faculteit Natuur wetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen voor het beschikbaar stellen van webspace. Dit zal bomengids.nl veel en veel sneller maken, omdat mijn lijn thuis wel echt vol zat. Grote klasse!

  Jacqueline van den Boom fotografie maakte een nieuwe beginpagina (Lief he:-)). Mijn stoere vrouw maakt ook fotos voor/met Erwin Olaf. Laatst deze bierfles voor Bavaria Springbok.

  Nieuw sinds 16 november 2005:
  Tijdelijke boekentip voor de naalbomengek: Limited edition naaldbomenboek met hopelijk mooie foto's. Binnenkort ga ik eens wat reviews plaatsen over bomenboeken.

  Nieuw sinds 16 november 2005: Kabouterboom leeft en Hatertse vennen herfst en Turkse bomen, met een aantal algemene en prachtige soorten van de Middellandse zee.

  Het is weer mogelijk, een dvd-iso downloaden met de inhoud van deze site.
  Verder wordt deze site veel bekeken: 100.000 hits per dag.

  Nieuw sinds juli 2005: Naaldbomen en coniferen. 1800 foto's en 47 soorten.

  15 juli 2005 5800 foto's van bomen online: 157 soorten

  1 jan 2005 4100 foto's van bomen online: 121 soorten

  1 jan 2005 Bomen uit de USA Grand canyon/ Zion/ Bryce. 560 foto's (geschoten oktober 2004)

  2004, bomen uit Portugal, eind 2004 verbrande Kabouterboom. Wandelingen online

  Extra: 23 mei 2004 Lentebloemen pagina

  23 mei 2004: 680 lentefoto's toegevoegd. Nu 2400 foto's online.

  14 mei 2004: 19 soorten toegevoegd: nu 82 soorten

  Winter, bast en knoppen sleutels online op 23 maart 2004. Nu 1500 foto's online. Extra: Zomer bast pagina

  Oktober 2003: www.bomengids.nl opzet gereed. Ongeveer 750 foto's.

  Januari 2003, eerste fotos genomen