Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

De cypressen groep, of de tuin-coniferen.

Het bepalen welk soort cypresachtige je nu precies voor je hebt.

Deze groep coniferen zie je in tuinen en plantsoenen. Ze zijn vaak weinig opvallend, maar alom aanwezig. Een aantal zijn vrij eenvoudig uit elkaar te houden. De soorten die ik onder beschrijf zie je veel en ook het meeste en ze zijn ook goed te herkennen.

Verwarren. Er zijn wat soorten uit andere families die je kunt verwarren met deze soort: met name de Jeneverbessen, en de Redwoods fo Sequoias.

Buiten de meest voorkomende cypresachtigen bestaan er echter tientallen tot honderden cultuur varieteiten in vorm en kleur. Daarnaast zijn er veel andere gelijkende soorten ook op de markt. Over het algemeen helpt deze pagina je dus wel op weg, maar soms niet meer dan dat. De meest betrouwbare aanwijzingen bij deze soorten zijn vooral de vruchten.

Scherm blad van een cypres.


Alle (tuin) coniferen worden gekenmerkt doordat ze geen naalden hebben of bladeren, maar een soort gelede takjes die schermen vormen.
<------ klikDe meest voorkomende zijn Californische cipres, Levensbomenen de Leylandcipres. Je vind deze zeer zelden in bossen, maar vaak in tuinen en stadsgroen.

Heel in het kort zijn ze als volgt uit elkaar te houden, vooral via de vruchten:
  • Vruchten zijn bollen ter grootte van een kleine bitterbal met een stekel op de vlakken? Een lid van de familie Cupressus. Vaak forse en brede bomen. Bekendste is de Italiaanse cypress, vaak zuilvormig, maar er is ook een niet-zuilvormige vorm. Langs de zeekust in heel Europa zie je echter allerlei Cupressus soorten.
  • Vruchtjes zijn kleine balletjes, kleiner dan een knikker. Zonder stekel is een Californische cypres (erg veel voorkomend), met stekel Nootkacypres (zeldzaam)
  • De vruchtjes lijken op kleine tulpjes -> dan is het een levensboom. Er zijn drie soorten.
  • De achterkant van de waaiers/takkenhebben witte maantjes -> Hybracipres
  • Helemaal geen vruchtjes: vaak de Leyland-cypres of heg-conifeer

Niet beschreven soorten hier zijn bijvoorbeeld (naar ANWB bomengids 2005):
Hinokocipres Chamaecyparis obtusa
Sawaricipres Chamaecyparis pisifera
Montereycipres Cupressus macrocarpa en andere echte cipressen
Tamaanse bergceder Athrotaxis laxifolia en andere rode- en bergceders

Bladeren soorten uit deze familie / groep bomen :


Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something