.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Nootka cypres; Latin: Chamaecyparis nootkatensis; UK: Alaska cedar--Nootka falsecypress; GE: Nootkazypresse; Fr: Cypres de Nootka

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de cypressen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something