.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Oosterse levensboom; Latin: Thuja orientalis; UK: Oriental arborvitae; GE: Morgenlandischer Lebensbaum; Fr: Thuya dOrient

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de cypressen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something