.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Hibacypres; Latin: Thujopsis dolabrata; UK: Hiba arborvitae; GE: Hibra-Lebensbaum; Fr: Thuya du japon

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de cypressen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something