.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Westerse levensboom; Latin: Thuja occidentalis; UK: Eastern arborvitae; GE: Abendlandischer Lebensbaum; Fr: Thuya du Canada

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de cypressen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something