.
.

Bomengidsnl nieuws vind je ook via

Check 8: -- Hangen vruchten aan de boom als lange of kortere slierten? UK: Do fruit on tree hang in strands / strings?

Kijk of je een van de onderstaande foto's herkent. Steeds eerst 1 foto van de sliert, dan van het blad. Deze pagina met jumbo foto's: klik hier

Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.