.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Judasboom; Latin: Cercis siliquastrum; UK: Chinese redbud; GE: Judasbaum--Herzbaum; Fr: Gainier commun

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de stadssierbomen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something