.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Ratel populier; Latin: Populus tremula; UK: Aspen; GE: Zitter-Pappel--Espe--Aspe; Fr: Peuplier tremble--Tremble

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de populierfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something