.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Hongaarse eik; Latin: Quercus frainetto; UK: Hungarian oak; GE: Ungarische Eiche; Fr: Chene de Hongrie--Frainetto

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de eikfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something