.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Hemelboom; Latin: Ailanthus altissima; UK: Tree of heaven; GE: Gotterbaum; Fr: Ailante glanduleux

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de stadssierbomen pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something