.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Gewone plataan; Latin: Platanus hybrida; UK: London planetree; GE: Ahornblattrige platane; Fr: Platane commun

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de plataanfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something