Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

Soorten van de plataanfamilie

Het Plataan-geslacht (Platanacea)

Het bepalen welk soort plataan je nu precies voor je hebt.

In nederland is de Gewone plataan of Platanus hybryda de soort die je het meest tegenkomt. Heel soms zie je een aangeplante Oosterse plataan of Platanus orientalis. Het verschil is vrij eenvoudig te zien door naar het blad te kijken. De Oosterse plataan heeft een blad diepere insnijdingen. Ook heeft de Gewone plataan meestal maar 2-3 balletjes aan een stangeltje hangen (vruchten) en de Ossterse plataan wel tot 5 ballen per streng.
In de VS zie je wel de Westerse plataan: juist minder ingesneden bladeren.

Platanen hebben bij het uitkomen van de knoppen erg veel kleine haartjes die kunnen irriteren bij boomklimmen. Verder zijn ze goed bestand tegen vervuiling en dus populair als laanboom in steden. Qua biodiversiteit is de Gewone plataan althans vrij nutteloos in vergelijking met de meeste andere bomen. Er leven weinig schimmels en insecten op en de bloemen hebben weinig of geen waarde voor bijen.

Van elke soort een foto van het blad:


The meaning of life is 42
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something