.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Elsbes; Latin: Sorbus torminalis; UK: Wild service tree; GE: Elsbeere; Fr: Sorbier torminal

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de lijsterbesfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something