.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Pruikenboom; Latin: Cotinus coggygria; UK: Eurasian smoketree; GE: Peruckenstrauch; Fr: Arbre a perruques

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de onbekend pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something