.
Search for trees on Bomengids (this European treeguide)

NL: Perzische eik; Latin: Quercus macranthera; UK: Caucasian oak; GE: Persische Eiche--Kaukasische Eiche; Fr: Chene de Perse--Chene du Caucase

Het verschil tussen deze soort en andere soorten uit dezelfde familie / categorie vind je op de eikfamilie pagina
Bomen op naam brengen Simpel! Kijk naar foto's en vergelijk.

If there are no tweets, your browser blocks something